Ochrona danych osobowych

Jeśli jesteś naszym klientem, subskrybentem newslettera lub odwiedzającym witrynę, powierzasz nam swoje dane osobowe. Jesteśmy odpowiedzialni za ich ochronę i bezpieczeństwo. Prosimy o zapoznanie się z ochroną danych osobowych, zasadami i prawami przysługującymi użytkownikowi w związku z RODO (Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).

Kto jest administratorem?

Administratorem jest spółka UNIPRO Capital a.s. z siedzibą pod adresem Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, numer akt B 8080, zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Brnie, IČ [CZ REGON]: 07717610, która obsługuje strony internetowe uniprocapital.cz i uniprocapital.sk. Przetwarzamy dane osobowe jako administrator, tzn. określamy, w jaki sposób dane osobowe będą przetwarzane, w jakim celu i jak długo, a także wybieramy inne podmioty przetwarzające, które będą nam pomagać w przetwarzaniu.

Dane kontaktowe

Jeśli użytkownik chce skontaktować się z nami w trakcie przetwarzania danych, może to zrobić na adres e-mail: info@uniprocapital.cz

Oświadczamy

Oświadczamy, że jako administrator danych osobowych użytkownika spełniamy wszystkie obowiązki prawne wymagane przez obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę o ochronie danych osobowych i RODO, a zatem, że:

 • będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie na podstawie ważnej podstawy prawnej, w szczególności uzasadnionego interesu, wykonania umowy, obowiązku prawnego lub zgody,
 • przestrzegamy obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych,
 • umożliwimy użytkownikowi wykonywanie i spełnianie jego praw wynikających z ustawy o ochronie danych i RODO i wesprzemy go w tym.

Zakres danych osobowych i cele przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe, które nam powierzasz, z następujących powodów (aby zrealizować te cele):

 • świadczenie usług, realizacja umowy
  ‍twoje dane osobowe w zakresie: e-mail, telefon są nam potrzebne do realizacji umowy (np. negocjacje dotyczące obligacji,…).
 • prowadzenie księgowości
  ‍Jeśli jesteś naszym klientem, potrzebujemy Twoich danych osobowych (danych rozliczeniowych), aby spełnić prawny obowiązek wystawiania i rejestrowania dokumentów podatkowych.
 • marketing – kontakt telefoniczny, wysyłanie newsletterów
  ‍Wykorzystujemy Twoje dane osobowe (telefon, adres e-mail, imię i nazwisko), informacje o tym, co kliknąłeś w wiadomości e-mail i kiedy je najczęściej otwierasz, do celów marketingu bezpośredniego – wysyłania informacji handlowych. Jeśli użytkownik jest klientem, robimy to w uzasadnionym interesie, ponieważ zasadnie zakładamy, że użytkownik jest zainteresowany naszymi wiadomościami, dopóki nie zrezygnuje z subskrypcji. Jeśli użytkownik nie jest naszym klientem, wysyłamy mu biuletyny wyłącznie na podstawie jego zgody, dopóki sam nie zrezygnuje z subskrypcji. W obu przypadkach użytkownik może wycofać tę zgodę, korzystając z linka rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w każdej wysłanej do niego wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami telefonicznie.
 • zaawansowany marketing oparty na zgodzie
  ‍Wyłącznie za zgodą użytkownika możemy również wysyłać mu inspirujące oferty stron trzecich lub wykorzystywać jego adres e-mail np. do remarketingu i kierowania reklam na Facebooku, dopóki użytkownik nie zrezygnuje z subskrypcji. Może ona oczywiście zostać odwołana w dowolnym momencie za pośrednictwem naszych danych kontaktowych.
 • dokumentacja fotograficzna, referencje
  ‍Możemy wykorzystywać zdjęcia, referencje, informacje zwrotne itp. wyłącznie na podstawie zgody użytkownika, dopóki sam swojej zgody nie wycofa. Przechowujemy dane osobowe użytkownika przez długość okresów przedawnienia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania lub w określonych przypadkach postanowiliśmy inaczej.

Zabezpieczenie i ochrona danych osobowych

Chronimy dane osobowe w maksymalnym możliwym zakresie, korzystając z nowoczesnych technologii, które odpowiadają najnowszemu stanowi wiedzy. Chronimy je, jakby były naszymi własnymi. Przyjęliśmy i utrzymujemy wszelkie możliwe (obecnie znane) środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu danych osobowych użytkownika.

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Dostęp do danych osobowych użytkownika mają nasi pracownicy i współpracownicy. Aby zapewnić określone operacje przetwarzania, których nie możemy zapewnić samodzielnie, korzystamy z usług i aplikacji podmiotów przetwarzających, które mogą chronić dane jeszcze lepiej niż my i które specjalizują się w danym przetwarzaniu. Są to następujący dostawcy:

 • Facebook – FB pixel
 • Google – Google Analytics a Adwords
 • Allset VISIBLE s.r.o. – administrator witryny internetowej i marketingu

 

Możliwe, że w przyszłości zdecydujemy się na korzystanie z innych aplikacji lub podmiotów przetwarzających w celu ułatwienia i poprawy jakości przetwarzania. Obiecujemy jednak, że w takim przypadku podczas wybierania podmiotu przetwarzającego będziemy stawiać mu co najmniej takie same wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości przetwarzania, jak sobie.

Transfer danych poza Unię Europejską

Przetwarzamy dane wyłącznie w Unii Europejskiej lub w krajach, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Twoje prawa w związku z ochroną danych osobowych

Użytkownik ma szereg praw związanych z ochroną danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami przez e-mail:.

Masz prawo do informacji, które jest już spełnione przez tę stronę informacyjną z polityką przetwarzania danych osobowych.

Dzięki prawu dostępu możesz zwrócić się do nas w dowolnym momencie, a my w ciągu 14 dni przedstawimy Ci dowody na to, jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego.

Jeśli coś się zmieni lub stwierdzisz, że dane osobowe są nieaktualne lub niekompletne, masz prawo do uzupełnienia i poprawienia swoich danych osobowych.

‍Możesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania, jeśli uznasz, że przetwarzamy dane w sposób niedokładny, jeśli uznasz, że przetwarzamy dane w sposób niezgodny z prawem, ale nie chcesz usunięcia wszystkich swoich danych lub jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu.

Możesz ograniczyć zakres danych osobowych lub cele ich przetwarzania. (Np. rezygnując z subskrypcji newslettera ograniczasz cel przetwarzania do wysyłania informacji handlowych)

Prawo do przenoszenia
Jeśli chcesz pobrać swoje dane osobowe i przekazać je komuś innemu, będziemy postępować tak samo, jak w przypadku korzystania z prawa dostępu – z tą tylko różnicą, że dostarczymy informacje w formie nadającej się do odczytu maszynowego. Tutaj potrzebujemy co najmniej 30 dni.

Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)
Innym prawem użytkownika jest prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym). Nie chcemy o Tobie zapomnieć, ale jeśli chcesz, masz do tego prawo. W takim przypadku usuniemy wszystkie Twoje dane osobowe z naszego systemu oraz systemu wszystkich podwykonawców przetwarzania i kopii zapasowych. Na zapewnienie prawa do usunięcia danych potrzebujemy 30 dni.

W niektórych przypadkach jesteśmy związani obowiązkiem prawnym i np. musimy przechowywać rejestry wydanych dokumentów podatkowych przez okres określony przez prawo. W takim przypadku usuniemy wszystkie takie dane osobowe, które nie są związane innym prawem. O zakończeniu usuwania powiadomimy pocztą elektroniczną.

Skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeśli uważasz, że Twoje dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, masz prawo w dowolnym momencie skontaktować się z organem ochrony danych w celu złożenia skargi. Będziemy bardzo zadowoleni, jeśli najpierw poinformujesz nas o tym podejrzeniu, abyśmy mogli coś z tym zrobić i naprawić ewentualne usterki.

Rezygnacja z subskrypcji newsletterów i komunikatów handlowych

E-maile z inspiracjami, artykułami lub produktami i usługami są wysyłane do użytkownika, jeśli jest on naszym klientem, w oparciu o nasz uzasadniony interes.
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze naszym klientem, wysyłamy mu je wyłącznie na podstawie jego zgody. W obu przypadkach można zrezygnować z otrzymywania naszych wiadomości e-mail, klikając link do rezygnacji z subskrypcji w każdej wysłanej wiadomości e-mail.

Poufność

Zapewniamy, że nasi pracownicy i współpracownicy, którzy będą przetwarzać dane osobowe użytkownika, są zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych i środków bezpieczeństwa, których ujawnienie zagroziłoby bezpieczeństwu danych osobowych użytkownika. Poufność ta trwa nawet po zakończeniu stosunku umownego z nami. Dane osobowe użytkownika nie będą udostępniane żadnym innym stronom trzecim bez jego zgody.

Dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się z Polityką przetwarzania danych osobowych. Niniejszy dokument obowiązuje od 1.5.2021 r.